8 Ekim 2015 Perşembe

Madencilik Hizmetlerimiz - - Maden Ruhsatı, Maden Rezerv Etüt Proje Ruhsat Maden Arama Danışmanlık Müşavirlik


MADENCİLİK  HİZMETLERİMİZ


Yer Seçimi
 • Maden Ruhsat Müracaatları
 • Maden Ruhsatlarının İhale İşlemleri
 • Maden Ruhsatlarının Devir İşlemleri
 • Maden Arama Dönemi Faaliyet Raporları
 • Maden İşletme Projeleri
 • İşletme İzin Ruhsatı İşlemleri ( 7. Madde İzinleri)
 • Satış ve Faaliyet Bilgi Formaları ( 29. Madde İşlemleri)
 • Terk Raporu
 • Teknik Nezaretçilik
 • Harita Hizmetleri
 • Orman İzinleri
 • Mera İzinleri
 • MİGEM Dosya İncelemeleri ve Dosya Takip İşlemleri
 • Gayri Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat İşlemleri  ( GSM Ruhsatı)
 • Patlayıcı Madde Kapasite Raporu
 • Sondaj İzinleri
 • Ulaşım, Delme, Su İyileştirme Sistemi ve patlatma tasarımı
 • Sayısal modelleme ve analizler
 • Finansal Değerlendirmeler
 • Bilirkişi raporları
 • Borsa işlemleri için rapor hazırlanması
 • Atık karakterizasyonu ve yönetimi
 • Maden Mevzuat Danışmanlığı
 • Rezerv Tespitleri Ve Arazi Etütleri

http://www.arenmuhendislik.comHidrojeoloji, Hidrojeolojik Rapor, Hidrojeolojik Etüt Raporu, Hidrojeolojik Modelleme Hizmetleri

Hidrojeolojik Etüt Çalışmalarımız :·         Havza Bazında veya Münferit Hidrojeolojik Etüt Çalışması

·         Hidrojeolojik Etüt Raporu Hazırlanması

·         Hidrojeolojik Haritalama

·         Maden Hidrojeolojisi

·         Hidrojeolojik Modelleme Sayısal Analiz

·         Su Kaynakları Yönetimi

·         Kirlilik Analizleri Ve Saha İyileştirme Çalışmaları

·         Yeraltı – Yerüstü Suyu Etkileşim Araştırmaları

·         Yeraltı Suyu Arama ve Sondajı

·         Yeraltı Suyu Akım Modellemesi

·         Tesis ve İşletmelerin, Yeraltı ve Yüzeysel suy kaynakları ile etkileşimi analizi

·         Su Kaynakları Bütçe Hesabı ve Planlamasıhizmetlerimiz tecrübeli Hidrojeoloji Mühendisi ekibimizce verilmektedir...


http://www.arenmuhendislik.com


25 Aralık 2014 Perşembe

Maden Hidrojeolojisi, Maden Hidrojeolojik Etüt Raporu, Dsi Hidrojeoloji Raporu • Hidrojeoloji Raporu Hazırlanması
 • Hidrojeolojik Çalışmalar
 • Su ve Temel Sondajı
 • Yeraltı Suyu Araştırmaları ve Kullanım Belgelerinin Hazırlanması
 • Genel Hidrojeoloji Araştırmaları
 • Karst Hidrojeoloji Araştırmaları
 • Baraj ve Tünellerde Mühendislik Jeolojisi Çalışmaları
 • Yeraltısuyu İzleme Teknikleri Uygulamaları
 • Hidrojeofizik Araştırmaları
 • Katı ve Sıvı Atık Sorunlarının Çözümü
 • Akiferlerin Hidrolik Karakteristiklerinin Belirlenmesi
 • Bir Hidrolojik Havzanın Özgül Veriminin Belirlenmesi
 • Akarsularda Değişik Yöntemlerle Akım Değerlerinin Ölçülmesi
 • Kuyularda Pompalama Denemeleri
 • Kıyı Akiferlerinde Tuzlu Su Girişimi Analizleri
 • Toprağın Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
 • Termal ve Mineralli Suların Araştırılması
 • Hidrometeorolojik Verilerin Analizleri
 • Akiferlerin Matematik Modellemesi ve Bilgisayar Uygulaması
 • Akiferlerin Hidrolik Karakteristiklerinin Belirlenmesi